מערך שיעור בנושא יהדות אתיופיה

 

שיעור בסוציולוגיה בנושא יהודי אתיופיה

כתבה: עדה ספיר
ערכה: אתי אברמוביץ'

 

1. נושא השיעור:

שינויים במשפחה היהודית מאתיופיה לישראל

 

2. רציונל לבחירת הנושא: (חשיבות הנושא, חיבור לנושא או פרק בתכנית הלימודים ואפיון אוכלוסיית היעד- גיל צרכים קשיים, רקע).

השיעור מיועד לתלמידי סוציולוגיה הלומדים את פרק המשפחה האתיופית מתוך ספר משפחה בסוציולוגיה.
אוכלוסיית התלמידים: כיתות יא - יב

 

3. מטרות אופרטיביות:

בתחום התוכן:

תרגול  מושגים סוציולוגיים: מאפייני המודרניזציה, תרבות משנה, מאפייני משפחה מסורתית ומודרנית
היכרות עם מאפייני המשפחה האתיופית
זיהוי מאפייני משפחה מסורתית ומודרנית  במשפחה האתיופית
בתחום המיומנויות:

תרגול מיומנות של טענה ונימוק
 
בתחום הערכים:

פיתוח שיח ערכי תוך שימוש במושגים מתחום הדעת הסוציולוגי
חיזוק ערכים של כבוד, הכלה וסובלנות
זיהוי הערכים  המנחים את החברה האתיופית: משפחתיות, שימור מסורת, כבוד

 

4. מושגים מרכזיים בשיעור:

מודרניזציה, פטריארכלי, פטרילינארי, פטרילוקלי, זמד, מיגדר, יחסיות תרבותית.

 

5. משאבי למידה:

השיר "המסע לארץ ישראל" /שלמה גרוניך (מומלץ לחלק את המילים)
סרטון בנושא השינוי בתהליך בחירת בן זוג והקמת המשפחה בקרב בני העדה

האתיופית עם המעבר לארץ:

סרטון בנושא חג הסיגד המדגים את הערכים שהוזכרו:
 

6. הערכה (מטלה אישית/ קבוצתית, מטלת סיכום וכו')

מטלה אישית: ראיון עם מתבגר השייך לקהילה היהודית האתיופית.

נסחו שלוש שאלות משלבי חיים שונים של המשפחה האתיופית 

פנו ליוצא אתיופיה וראינו אותו לגבי שלבי חיים שבחרתם

ציינו שני ערכים שעולים מתוך הראיונות 

הציגו נקודות דמיון ונקודות שוני בין משפחה של מתבגר שראיינתם לבין המידע שכתוב במאמר

הציגו הסבר סוציולוגי אחד לדמיון או לשוני

  •  

 

 מחוון לראיון עם מתבגר השייך לקהילה היהודית האתיופית במערך שיעור יהדות אתיופיה

 

7. מקורות המידע (רשימה ביבליוגרפית)

"יהודי אתיופיה במעבר בין תרבותי: המשפחה ומעגל החיים" / ד. בורובסקי (עמ.78-83,85-87,88-89, המאמר מופיע בספר "סוציולוגיה במעגלי חברה-מוסד המשפחה/נווה,אלעד, רן)


8. מהלך השיעור (פירוט מבנה השיעור כולל דרכי ההוראה ומטלות לתלמידים)

משך השיעור: 90 דק.

מהלך השיעור:

פתיחה בדיון  ערכי -20 דק.

  • שאלות לדיון בעקבות השיר:  

האם אתם מכירים את השיר? במה עוסק?
ציינו מהם הערכים שאותם ניתן לזהות בשיר?
מהן הסוגיות הערכיות שעולות שיר זה?
מדוע  לדעתכם בחרתי בשיר זה?
אילו רגשות מעורר בכם השיר?

 

המורה תרשום על הלוח את הערכים העולים מהשיר, את הסוגיות הערכיות העולות בשיר, וכן את הרגשות שהביעו התלמידים.

לימוד המאמר -30 דק.

קריאה משותפת של המאמר: "יהודי אתיופיה במעבר בין תרבותי: המשפחה ומעגל החיים"/ד. בורובסקי ( עמ.78-83,85-87,88-89, המאמר מופיע בספר "סוציולוגיה במעגלי חברה-מוסד המשפחה/נוה,אלעד, רן)


במהלך הקריאה התלמידים מתבקשים לזהות:

מאפיינים של משפחה מסורתית ומודרנית ( תוך התייחסות לסוגי משפחות )

מאפייני מודרנזציה

דף עם שאלות מנחות מצורףבסיום המערך


ניתן לצפות בקטע המצורף המתאר כיצד תהליך בחירת בן זוג והקמת המשפחה השתנה בקרב בני העדה האתיופית עם המעבר לארץ

תירגול-20 דקות.


לאחר קריאת המאמר ניתן לסכם אותו בעזרת תרגול של מיומנות העלאת טיעונים ונימוקם.
המורה תעלה טענות  והתלמידים ינמקו מהמאמר.

דוגמא לטענות:

המשפחה באתיופיה הינה בעלת מאפיינים של משפחה מסורתית 

הפונקציות של המשפחה האתיופית פחתו עם העליה לארץ ישראל

מעמדה של האישה האתיופית השתנה כתוצאה מהמעהר לארץ

ניתן להציע לתלמידים לנסח  לבד טיעונים  עם הנמקה על בסיס המאמר 

 

סיכום בדיון ערכי-20 דק.


לאחר העיון במאמר חישבו:

אילו ערכים ניתן ללמוד מהקהילה האתיופית בישראל (כבוד למבוגר , שימור מסורת , משפחתיות )

קטע צפייה בחג הסיגד מדגים את הערכים שהוזכרו

כיצד ניתן להשתמש בכבוד שהקהילה רוכשת לזקניה כדי לעזור בקליטת עלייה?

מהם הערכים הנדרשים מאתנו כחברה כדי לסייע בקליטת העלייה מאתיופיה

מהי הגישה הסוציולוגית המתבקשת כדי להבין את העליה האתיופית  ( יחסיות תרבותיות)

כיצד השיר ששמענו מתחבר למאמר?

ציינו תובנה אחת או דבר חדש שלמדתם בשיעור זה 

 

9. נספחים: דפי עבודה ומידע לתלמיד, קישורים לאתרים, כרטיסיות, כרטיסי משחק ועוד.

דף עבודה