בעקבות הגזענות והאפליה מהן סובלים ישראלים יוצאי אתיופיה וההפגנות בנושא, מוצעות מספר פעילויות לעיסוק בנושא.

מומלץ להשתמש בפעילויות כהקדמה או כסיכום לדיון שיתבסס על הנקודות הבאות:

 • בני העדה האתיופית טוענים שהם סובלים מלעג ומהערות פוגעניות, ושבני נוער הופכים לחשודים מיידיים בגלל היותם אתיופים. כיצד חש אדם במצב כזה?

 • אילו זכויות אדם וערכים דמוקרטיים נפגעים כתוצאה מיחס גזעני ומפלה?

 • מדוע לדעתכם למה אנשים נוהגים בגזענות?

 • האם נתקלתם בגזענות בכל צורה שהיא, ובמיוחד כלפי אתיופים? אם כן, איפה וכלפי מי? מה חשבתם ומה הרגשתם כלפי זה?

 • למה חשוב להילחם בגזענות?

 • אחד המפגינים אמר: "אנחנו האנשים השקופים… מתייחסים אלינו כגזע נחות". למה לדעתכם הוא מתכוון בדבריו? למה הכוונה ב'אנשים שקופים'?

 • חלק מהמפגינים נהגו באלימות פיזית כלפי השוטרים: יידו אבנים, השליכו בקבוקים לעבר השוטרים, ואחרים אף ירקו לעברם. מה דעתכם על התנהגות זו? האם יש לה מקום בנסיבות של ההפגנה?

 • איך לדעתכם יכלו המפגינים להעביר את המסר שלהם למנהיגות בלי להיגרר לאלימות פיזית?

סיפורה של אסתר אסיה
מכירים את זהבה אריגטו
הצעה לדיון כיתתי
סיפורה של טנש דסה
סיפורה של אסתר קאוסן

שאלות לעידוד החשיבה הביקורתית:

 

מחברים וקהלי יעד:

מי יצר את הסרט ולאיזו מטרה?

מתי נוצר הסרט? ובאיזה הקשר?

מי קהלי היעד?

 

מסרים ומשמעויות:

מהם המסרים המועברים?

אילו טכניקות הופעלו כדי לתפוס את תשומת הלב של הצופים?

כיצד אנשים שונים יכולים לפרש את המסר?

מי עשוי להפיק תועלת או להיפגש מהמסר?

 

ייצוג ומציאות:

איזה מידע או נקודת מבט לא מוצגים בסרט?

האם המידע מדויק ואמין לדעתך? על מה ניתן לבסס את דעתך?

באיזו מידה הסרט משקף את נקודת המבט או הטעיה של המרצה/יוצרי הסרט?

 

תעודות בנושא עלייה וקליטה

מקור: ארכיון המדינה באתר תולדוט

סיפורה של אסייש ילאו

סיפורה של מֵסֶרט:

 

מֵסֶרט היא תלמידה בכיתה ז בבית ספר בירושלים. באחד משיעורי החברה הציגה המורה בפני הכיתה פעילות של "עבודה בקבוצות". בזמן שהמורה מסבירה את מהלך הפעילות אומרת מסרט בקול רם "אני לא רוצה לעבוד בקבוצה, אני רוצה לבד". המורה מגיבה לדבריה של מסרט בכעס ניכר בקולה ואומרת: "מה פתאום את מתפרצת באמצע הדברים שלי? חוץ מזה כולם, כולל את, מסרט! עובדים בק-בו-צ-ה, ברור?"

מסרט אוספת את הדברים, יוצאת מהכיתה וסוגרת את הדלת בעוצמה (עד שהילדים נבהלים מעוצמת הרעש של הדלת הנטרקת), והמורה צועקת לעברה "את צריכה להבין שאת לא יכולה לקבל תמיד מה שאת רוצה!".

שאלה 1

מה אתם חושבים?


למה לדעתכם מסרט הגיבה כך?

 • כי היא חסרת סבלנות להסברים הארוכים של המורה.

 • כי הרבה פעמים קרה שלא רצו אותה בקבוצה והיא נשארה בלי קבוצה.

 • כי היה לה מצב רוח רע באותו יום.

                    הסרט "זרה בתוכנו"

אורה היא תלמידה בחטיבת הביניים, עולה מאתיופיה, יתומה מאם ומטפלת באביה החולה ובאחיה הקטן. הבנות בכיתה מנדות אותה ומעליבות אותה על צבע עורה, על ניקיונה ועל לבושה.בתחרות ריצה בבית-הספר אורה מנצחת, ובכספי הפרס היא קונה לאחיה הקטן את נעלי ההתעמלות שחלם עליהם. 

פעילות מלווה לסרט "זרה בתוכנו"
מטרת הפעילות 

חינוך חברתי- אזרחי : עיסוק בתכנים ובמסרים ערכיים שעולים מתוך הסרט  "זרה בתוכנו" תוך התמקדות בערכים כמו:

 

       הזכות לשוויון  (מניעת אפליה על רקע גזעי)

 

       הזכות לכבוד

 

 רקע:

 

הסרט עוסק באורה, תלמידת חטיבה, עולה מאתיופיה, יתומה מאם, מטפלת באביה החולה ובאחיה הקטן. אורה נדחית על ידי חבריה לכיתה. הם  מעליבים אותה על רקע צבע עורה, ניקיונה, לבושה. בתחרות ריצה שנערכת בבית הספר אורה מנצחת בתחרות.                         

 

כדי להתמודד עם הערכים העולים בסרט יש להציב מטרות בשלושה תחומים:

1 . בתחום הקוגנטיבי - לזהות חומרים על המסך: רובדי משמעות הגלויים והנסתרים בסרט. והקשרים החברתיים , התרבותיים והערכיים.

2. בתחום הרגשי - יצירת מעורבות , הזדהות , ביטוי לפן האישי 

3.תגובה ופעולה - הפניית תשומת לב התלמידים לאפשרטיות תגובה שיוצרת סיטואציה בסרט , האפשרות לבחור בין דרכי פעולה שונות 

                                                                              

 מהלך הפעילות

1. פעילות לפני צפיה בסרט 

2. צפייה בסרט " זרה בתוכנו "

3. דיון בכיתה והבהרת מושגים 

4. פעילות משותפת בכיתה - מצורפות שאלות לדיון

5. שאלות מסכמות בדף התלמיד

6. סיכום - באמצעות שאלה מסכמת ( מצורפת בדף ההנחיות למורה) 

הפעילות

 

1. לפני הצפייה בסרט:

 

א.שאלת סקר: האם לדעתכם יש גזענות בחברה הישראלית ?

 יש לרשום את תוצאות הסקר על הלוח.  ( כן      לא יודע       לא )

 

 

2. צפו עם התלמידים בסרט "זרה בתוכנו".

                  משך הזמן לצפייה בסרט - כ-11 דקות

 

3. הבהירו את המושגים ואת החוקים הקשורים לסרט:

             לשם כך מצורפים:

 

הגדרת המושג  זכויות טבעיות: בבסיס התפיסה ההומניסטית, מניחים כי  לכל אדם באשר הוא אדם יש זכויות טבעיות. ככתוב בהכרזה לכל באי עולם  בדבר זכויות האדם משנת 1948: "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג  איש ברעהו ברוח של אחווה."

 

אמנה בדבר ביעור כל צורות של הפליה גזעית:1965 

 

 

לינקים לפריטים  העוסקים בנושא:

 

פריט כללי - הזכות לשוויון

 

אי-שוויון מרחבי וחברתי בישראל  

 

 

4. לאחר צפייה בסרט 

 

         שאלו: האם השתנתה דעתכם, האם יש גזענות בחברה הישראלית?

 

         ערכו סקר חדש ורשמו את התוצאות מתחת לסקר הקודם.